Ang Teroristang “Islamic State” ay Kagagawan rin ng Imperyalismo

Isa na namang pangunahing kaaway daw ng USA at ng NATO, at maging ng lahat ng mga pamahalaang kaalyado ng imperyalismong Kano, ang tinatawag na “Islamic State of Iraq and the Levant” (ISIL) o “Islamic State” (IS).  Ito ay hindi naman isang bansa o estado, kundi isang grupo at kilusang jihadist ng mga muslim na kabilang sa sektang “Sunni”, na nagsimula sa Iraq matapos na iyon ay nilusob at sinakop ng USA at iba pang imperyalistang bansa na kabilang sa NATO.

Ang layon daw ng IS ay ang pagbubuo ng isang “caliphate” o estadong islamiko na mga Arabo na pamamahalaan ng mga pinunong relihiyoso ng sektang “Sunni”. Ito ay ipangtatapat laban sa Iran at mga kaalyado ng Iran (tulad ng Syria, ng Hezbollah sa Lebanon, at ng Hamas sa Palestine), dahil ang Iran ay isa namang islamikong estado ng mga Persians ay pinamamahalaan ng mga pinunong relihiyoso ng sektang “Shia”. Ang nais munang maging sentro ng IS ay ang “Levant” o ang tawag noong Ika-18 Dantaon sa malawak na lugar ng mga Arabo mula Lebanon sa kanluran, hanggang sa Iraq sa silangan.

Simula nang nilusob at sinakop ng mga puwersang US-NATO ang Iraq noong 2003, pinilit ng mga imperyalista na mapahina ang base ng naibagsak na si Pangulong Saddam Hussein at ng kanyang partidong Arab Baath (“muling pagsilang”). Ang “power base” ni Saddam ay sa hanay ng sektang Sunni na siyang minority sa Iraq. Pinalakas ng US-NATO ang kontrol sa pulitika sa Iraq ng mga kabilang sa sektang Shia na siyang mas nakararami sa Iraq, at may matagal nang paglaban sa dating pamamahala ni Saddam.

Sa eleksiyon noong 2005 ay nangibabaw na sa pamahalaan ang mga majority Shia. Lumakas ang pagkagalit ng mga Sunni laban sa mga mananakop na US-NATO, at maging sa mga kababayan nilang Shia. Maraming itinayong mga puwersang militia ang mga Sunni sa Iraq, lalo na nang ang mga namamahalang Shia sa Iraq ay makipaglapit sa namamahalang Shia sa Iran. Itinuturing kasi ng mga Iraqi Sunni na pangunahing kaaway ang Shia Iran. Napansin ng mga Kano na ang rehimeng sinuportahan nila sa Iraq ay napupunta na sa ilalim ng hibo ng Iran na pangunahing kaaway rin ng mga Kano sa rehiyong iyon.

Napansin rin ito ng zionistang Israel, na siyang pangunahing nagbuyo sa USA na lumusob sa Iraq upang maalis ang kontra-zionistang rehimen ni Saddam. Nag-aalala ang Israel na ang pamahalaang naipalit kay Saddam sa Iraq ay nagiging malapit sa Iran na siya na rin ngayong pangunahing kaaway ng Israel. Nagkaisa ang USA, Israel, ang kahariang Saudi, at ang iba pang kahariang Arabo (Gulf states), na dapat nang pigilan ang paglawak ng hibo ng Shia Iran sa Gitnang Silangan, at ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga puwesang militia ng mga Sunni sa Iraq.

Sa tulong ng pera at armas mula sa alyansang kontra-Iran, ang IS ay nabuo mula sa mga puwersang militia ng mga Sunni sa Iraq. Sang-ayon kay Edward Snowden, ang “whistle-blower” na kumalas mula sa National Security Agency (NSA) ng USA, ang pagsasanay sa mga teroristang puwersa ng IS, na pinamumunuan ng “caliph” nito na si Abu-Bakr Al-Baghdadi, ay isinagawa ng CIA ng USA at ng Mossad ng Israel. Sa direksiyon ng mga imperyalista at zionista, mas grabeng terorismo ang isinagawa ng IS sa Iraq kaysa sa mga puwersa ng “Al-Qaeda” (ang teroristang grupong unang binuo ng CIA sa Pakistan upang ipanglaban sa Afghanistan noong 1980s). Target ng malawakang massacres ng IS sa Iraq ang mga Shiites, mga Kristiyano, at ang mga naiibang grupong ethniko tulad ng mga Kurds at mga Yazidi.

Ang terorismong isinagawa ng IS sa Iraq --- malawakang pambobomba, pamumugot ng ulo, pagsugpo sa karapatan ng kababaihan, atbp. --- ay hindi kinondena noon ng USA at mga bansang NATO. Sa pambubuyo ng Israel, lumipat ang maraming puwersa ng IS patungo sa Syria, upang tumulong sa kampanya ng pagpapabagsak sa pamahalaan ni Pangulong Bashar Al-Assad na kaaway ng Israel at ng US-NATO. Doon sa Syria nagpamalas ng grabeng terorismo ang IS sa pamamagitan ng walang habas na pambobomba at pamumugot laban sa mga tagasuporta ni Bashar Al-Assad. Ang ganitong terorismo ay sinuportahan nang husto ng mga puwersang US-NATO, ng Israel, ng kahariang Saudi, at ng iba pang kaharian sa Gulf States.

Ngunit bakit biglang tinatawag na ngayon ni Obama ang IS bilang isang teroristang grupo ? Ito ay sapagkat ang IS ay naka-posisyon sa ilang oil fields sa Iraq at Syria, at hindi na sila ngayon mapigil sa pagbebenta sa blackmarket ng mga langis na nakukuha nila mula sa mga oilfields na nasakop nila. Ang tubo ng mga petroleum companies --- Mobil, Chevron, Exxon at Total, na may operasyon sa Kurdistan sa hilagang bahagi ng Iraq  -- ay naaapektuhan ng blackmarket na binuksan ng IS.

Nais ring proteksiyunan ng US-NATO ang Kurdistan (kung saan naroon ang 30% ng produksiyon ng langis ng buong Iraq) laban sa pananakop ng IS, dahil ang mga Kurds ay mga kaalyado ng alyansang US-NATO mula pa noong panahon ni Saddam. Gayunpaman, kailangan pa rin ng alyansang US-NATO, ng Israel at ng mga kahariang Arabo ang papet nitong grupong IS bilang panlaban sa maka-sosyalistang pamahalaan ni Bashar Al-Assad sa Syria, at panglaban rin sa grupong Hezbollah sa Lebanon.

Kaya naman sa kabila ng mga pagbabanta ni Obama laban sa IS ay patuloy pa rin ang pangangalap ng mga teroristang “jihadists” sa loob mismo ng USA at mga bansa ng NATO. Ang mga teroristang “jihadists” sa ilang bansa sa Gitnang Silangan at Hilagang Aprika (at pati na sa Indonesia) ay nagpahayag na rin ng pagsuporta sa IS. Maging dito sa Pilipinas, ang mga teroristang Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF, na humiwalay mula sa MILF) ay nagpahayag na rin ng pagsuporta sa IS, sa pagtatangka nila na magkaroon kunwari ng islamikong “idyolohiya” ang kanilang mga gawaing bandido sa ating bansa.

Talagang lubhang masalimuot ang mga maniobra ng imperyalismo sa pagbubuo at pagpapatakbo ng mga teroristang grupo (tulad ng nauna nitong pagbubuo at pagpapatakbo sa grupong Al-Qaeda, na sinasabing bumanat mismo sa USA noong “9-11”, o Setyembre 11, 2001). Ngunit ang malinaw sa lahat ng ito ay ang istratehikong layunin ng imperyalismong Kano at zionismong Israeli na ang mga bansang Arabo ay paghati-hatiin sa maliliit na mga “statelets” sa planong “New Middle East”.

Sa pamamagitan ng mga teroristang grupo tulad ng IS, ang mga mamamayan ay pag-aawayin at paghahati-hatiin. Ang Syria at Iraq ay balak na paghati-hatiin sa mga estadong Shia, Sunni, Kurdish, atbp., na siya ring kasunod na balak gawin sa Iran, Turkey at iba pang bansa. Kung nanaisin ng USA sa kalaunan na ihiwalay mula sa Pilipinas ang isang “islamic statelet” na kontrolado ng mga imperyalistang petroleum companies, hindi kataka-taka na gagamitin rin nila dito ang mga teroristang grupong “jihadist” na tulad ng IS para sa ganitong layunin.