Indonesia : Kontra sa Pambabraso ng Tsina sa “South China Sea”

Si Pangulong Joko Widodo ng Indonesia ay nanawagan para sa pagkakaisa ng mga bansang binabraso ng Tsina sa South China Sea. Ang Natunas Islands, na dati namang kinikilala na ng Tsina bilang bahagi ng Indonesia, ay madalas ngayong padalhan ng mga fishing boats na may back-up na coast guard vessels ng Tsina. Nagkaroon ng insidente nitong Hunyo 2016, kung saan pinaputukan at hinuli ng Indonesian coast guard ang isang fishing vessel (trawler) ng Tsina. Bilang reaksiyon, nagpahayag ang Tsina na may “sea dispute” daw sa pagitan ng Tsina at Indonesia sa karagatan ng Natunas, bagay na isang bagong probokasyon ng Tsina laban sa Indonesia. Lumalabas na ang karagatan sa kanluran ng Natunas Islands ay inaangkin na ngayon ng Tsina bilang pinakadulong bahagi sa katimugan ng tinatawag ng Tsina na kanyang “9-dash-line map”.