July 2014 Sulong Issue

CONTENTS OF THE JULY 2014 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

[Tala : Sa inisyatiba ng Partido ng mga Mamamayang Gumagawa ng Cyprus (AKEL), ang sumusunod na Pinagkaisahang Pahayag ng mga Partido Komunista, Partido Manggagawa at iba

...

[Tala : Sa inisyatiba ng Democratic Progressive Tribune of Bahrain, ang sumusunod na Pinagkaisahang Pahayag ng mga Partido Komunista at Partido Manggagawa sa buong mundo ay

...

Page 2 of 2