May 2015 Sulong Issue

CONTENTS OF THE May 2015 ISSUE OF SULONG ! (Forward !),
THE  MONTHLY  ORGAN  OF  THE  PARTIDO  KOMUNISTA NG  PILIPINAS
(PKP-1930, THE PHILIPPINE COMMUNIST PARTY)

[Tala : Sa inisyatiba ng Partido Komunista ng Pederasyong Ruso, ang mga partido komunista at partido manggagawa sa buong mundo ay nagkaisa na maglabas ng sumusunod na pahayag hinggil sa paggunita sa Ika-70 Anibersaryo ng Pagwawagi sa Pasismong

...

Page 2 of 2