Pahayag ng Kalihiman ng Komite Sentral ng PKP-1930 hinggil sa Mamasapano Massacre

Sa araw na ito (Enero 30, 2015) na idineklara ng pamahalaan bilang “Pambansang Araw ng Pagluluksa” para sa 44 na commandos ng Special Action Force (SAF) ng Philippine National Police (PNP) na nasawi sa labanan sa Mamasapano, Maguindanao, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-1930) ay nagpapaabot ng pakikidalamhati sa mga pamilya ng mga nasawing commandos.
 
Gayundin, ang PKP-1930 ay nagpapaabot ng pakikidalamhati sa mga pamilya ng iniulat na hindi kukulangin sa 5 inosenteng sibilyan (kasama na ang isang 5-taong bata, at isang lalaking may sapat na gulang na diumano’y nakasalubong at itinali ng SAF commandos upang hindi makapag-ingay hinggil sa sikretong pagpasok sa lugar na iyon ng mga SAF commandos). Ang mga iyon ay nadamay lamang, at namatay sa nangyaring labanan sa Mamasapano.
 
            Kaugnay nito, hinihingi ng PKP-1930 sa administrasyong PNoy ang sumusunod :
 
1. Pagbibigay ng karampatang tulong sa mga pamilya ng mga nasawing SAF commandos, at gayundin sa mga pamilya ng mga nasawing inosenteng sibilyan. Sa imbestigasyong isasagawa ng pamahalaan hinggil sa labanan at massacre sa Mamasapano, dapat na maging bahagi rin ang imbestigasyon hinggil sa anumang naging paglabag sa mga karapatang pantao ng mga namatay at nasugatang mga inosenteng sibilyan.
 
            2. Lubos na pagkalinga sa 15 SAF commandos na nasugatan sa labanan, at gayundin sa iniulat na 12 inosenteng sibilyan na nasugatan rin habang lumalayo mula sa labanan.
 
3. Pagtulong sa iniulat na halos 1,500 residente ng mga barangay ng Pidsandawan at Tukanalipao na kinailangang lumikas papunta sa evacuation center sa poblacion ng Mamasapano. Ang matiwasay na pagbabalik ng mga evacuees na ito sa kanilang mga tahanan ay pananagutan rin ng administrasyong PNoy, na dapat na alam na ang lahat ng maaaring mangyayari (iyong “best and worst result scenarios”) bago pa man inilunsad ng operasyong katulad ng sinuong ng SAF sa Mamasapano.
 
            4. Masigasig na pagtugis sa bandidong puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) na bumanat sa SAF commandos matapos mapatay ang kinakanlong nilang teroristang si Zulkifli bin Hir, alias “Marwan”, at pagpapanagot rin sa mga puwersa ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) na tumulong sa BIFF sa pagbanat sa SAF commandos. Ang ginawa ng magkasanib na puwersa ng BIFF at MILF na walang-awang pamamaslang sa mga sugatang commandos, pagsalaula sa kanilang mga bangkay, at pagkuha sa lahat ng kanilang mga gamit (pati na mga uniporme at mobile phones), ay nagbunga ng sindak at galit sa buong bansa. Sa ngayon ay hindi sapat ang demand ng pamahalaan na ibalik ng MILF ang mga gamit ng SAF commandos, na madali namang ituro sa bandidong grupong BIFF bilang siyang nagnakaw. Ang pagpapanagot sa lahat ng mga bumanat sa SAF commandos ay bahagi ng pagbabalik ng kapayapaan sa Kanluran at Gitnang Maguindanao, at ng tumpak na paraan ng pakikipag-negosasyon sa MILF.
 
5. Panagutin ang BIFF, at maging ang MILF sa Mamasapano, hinggil sa pagkakanlong sa mga teroristang sina Marwan at Abdul Basit Usman. Ang BIFF, tulad rin ng Abu Sayyaf Group (ASG), ay grupong bandido na nagkanlong sa teroristang sina Marwan at Usman, kayat dapat lamang panagutin. At kahit sabihin pa na ang BIFF ay “break-away” na mula sa MILF, ang pagtutulungan ng 2 grupong ito sa Mamasapano massacre, na wari’y upang ipaghiganti ang pagkakapatay ng SAF kay Marwan, ay patunay lamang na ang 2 grupong ito ay may koordinasyon --- na suportado pa rin ng MILF ang BIFF, at alam rin ng MILF na sina Marwan at Usman ay naroon sa lugar nila.
 
6. Ipagpaliban ang magkahiwalay na deliberasyon sa senado at kamara ukol sa pagpapasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law (BBL) na inihain ng administrasyong PNoy. Sa halip ay magbuo muna ng pinag-isang komite sa pagsisiyasat upang tiyakin kung alin-alin sa mga probisyon ng panukalang BBL ang umaayon at lumalabag sa ating pambansang Saligang-Batas. Dapat alalahanin na ang MILF ay humiwalay sa MNLF nang ang MNLF ay pumayag sa awtonomya at sa pagtatatag ng ARMM, at nagpatuloy noon ang MILF sa mga layon nito ng secession at pagtatatag ng “islamic state”. Ngunit bakit binuo ang BBL nang wala pang pormal na pagwawaksi ng MILF sa mga layon nitong paghiwalay sa Pilipinas, at sa pagtatayo ng isang “islamic state” ? Kung walang ganitong pormal na pagwawaksi ang MILF, ang bubuuing Bangsamoro substate ay maaaring maging lunsaran lamang ng MILF para sa kanilang “Islamic state” (na magdudulot ng malaking diskriminasyon laban sa mga Lumad at kristiano sa mabubuong Bangsamoro substate), na maaari pang muling ituon sa paglalayon ng secession. Gayundin, ang BBL ay binuo samantalang wala pang usapan hinggil sa pagsasalong ng mga armas at puwersa ng MILF (ang decommissioning ng mga sandata ay mabilisan na lamang pinag-usapan sa Kuala Lumpur matapos ng Mamasapano massacre). Dapat baguhin ang panukalang BBL upang tiyakin na tanging mga probisyong sang-ayon sa ating pambansang Saligang-Batas ang nilalaman nito, at dapat itong aprobahan kasabay sa proseso ng decommissioning ng mga sandata at puwersang militar ng MILF. 
 
            7. Dapat ring tiyakin muna ng pamahalaan na ang MILF ay isang nagkakaisa at disiplinadong organisasyon na ang pamunuan ay may kontrol sa kanilang mga tauhan na sinasabing aabot sa 12,000 ang tropang sandatahan. Sa kabila ng sinasabing sentralisadong pagkuha ng impormasyon ng MILF “central committee” mula sa mga puwersa nito sa Mamasapano, hindi naman matiyak ng pamunuan ng MILF na mapapasuko o mapananagot nila ang mga tauhan nila na nakasagupa ng SAF sa Mamasapano. Ni hindi rin matiyak ng mga pinuno ng MILF kung maibabalik pa sa PNP ang lahat ng mga armas at gamit na nakuha ng mga puwersa ng MILF mula sa mga napatay na SAF. Kung wala rin namang kontrol ang pamunuan sa mga tauhan nito, at madali lamang nilang sabihin na ang mga tauhan nila ay mga “lost commands” (o “break-away” na) kapag pinananagot ang mga ito, e ano pa ang saysay ng pakikipagnegosasyon sa pamunuan ng MILF ? 
 
8. Dapat ring magkaroon ng independienteng imbestigasyon hinggil sa kabuuan ng mga pangyayari na natungo sa Mamasapano massacre. Ilan sa mga katanungang dapat na masagot sa imbestigasyon ay ang sumusunod :
 
(a) Sino ang nagsanay sa SAF commandos para sa ganitong misyon, naghanda sa kanilang mga pangangailangan sa ganitong operasyon, at nagtiyak sa kinaroroonan ng kanilang mga targets ?
 
(b) Sino ang nagplano at nag-utos sa paglulunsad ng misyong iyon ?
 
(k) Bakit hindi isinaalang-alang na ang sasalakaying kampo ng BIFF ay katabi lamang ng kampo ng MILF na may mahigit sa 500 sandatahan, at kung gayon ay hindi maaaring kayanin ng SAF commandos na mag-isang isagawa ang misyon ?
 
(d) Bakit hindi isinaalang-alang na ang pagpasok at pagtakas ng attack force at ng blocking force sa lugar na iyon ay napaka-delikado dahil sa iisang makitid na kahoy na footbridge lamang sa Sitio Manggapang (sa Bgy. Tukanalipao) ang pwedeng daanan para matawid ang Ilog Kabulnan patungo sa target area ?
 
(e) Bakit ang malaking puwersa na mga 319 na SAF commandos na kasama sa operasyon ay iniwan sa highway sa sentro ng Barangay Tukanalipao, na ilang kilometro ang layo mula sa nasabing footbridge, kaya tuloy nagawang maka-posisyon ng mga kalaban sa magkabilang pampang ng ilog Kabulnan at nalagas ang napaligirang blocking force mula sa 45th Special Action Company ?
 
(g) Bakit walang ginawang koordinasyon ang pinuno ng SAF sa mga kalapit na puwersang militar bago pa inilunsad ang operasyon ?
 
(h) Bakit hindi agad humingi ng tulong ang pinuno ng SAF sa mga kalapit na puwersang militar nang mawala na ang “night cover” para sa mga commandos, at nag-umpisa nang may makasagupa ang mga commandos ?
 
(i) Bakit hanggang sa pagtatapos ng labanan ay nanatili lamang sa highway sa sentro ng Barangay Tukanalipao ang 319 SAF commandos na bahagi ng operasyon ?
 
(l) Nang humingi na ng tulong ang pinuno ng SAF sa mga kalapit na puwersang militar, bakit wala agad naging pagsagip sa mga napaligirang commandos ?
 
9. Ang anumang independienteng imbestigasyon sa Mamasapano massacre ay dapat na tumukoy rin sa naging papel rito ng mga puwersang militar ng Kano, na iniulat na umaabot na sa 6,000 tropa na matagal nang “bumibisita” sa Mindanao at iba pang bahagi ng ating bansa. May mga ulat sa pahayagan ngayong araw na ito (Enero 30, 2015) na ang mga tropang Kano ang nagsanay, nagbigay ng armas, at nagpondo sa SAF commandos para sa Oplan “Exodus” at sa iba pang naunang oplans sa pagtugis kina Marwan at Usman. Sa iniulat na pakikipagpulong ng mga ahente ng FBI/CIA sa mga pinuno ng SAF noong Setyembre 2014, ang mga ahenteng Kano mismo ang nagbigay ng tagubilin na ang operasyong ito ay hindi dapat ipaalam ng pamunuan ng SAF sa anumang iba pang puwersa o ahensiya ng pamahalaan. Ang mga ahenteng Kano bale ang siya mismong tumiyak na walang gagawing koordinasyon ang SAF sa mga puwersa ng AFP na malapit sa target na lugar. Ang ganitong tagubilin ng mga ahenteng Kano sa pamunuan ng SAF ang siyang nagpahamak sa 44 na SAF commandos at sa marami pang iba.
 
10. Noon pa mang Setyembre 2014, ang eksaktong pinagtataguan nina Marwan at Usman ay alam na ng mga ahenteng Kano, batay sa mga impormasyong ibinigay ng kanilang mga ahente sa Mamasapano. Ang impormasyong iyon ay kinumpirma pa sa pamamagitan ng mga drone overflights. Ang paglulunsad ng operasyon ay batay rin sa pinakahuling kaalaman (o “real-time information”) hinggil sa pinagtataguan nina Marwan at Usman, na maaari lamang manggaling sa mga ahenteng Kano na may kontrol sa paniniktik ng drones sa target na lugar. Tuwiran o di-tuwiran, ang mga ahenteng Kano bale ang nagbigay ng “go-signal” sa operasyong ikinapahamak ng 44 na SAF commandos at ng marami pang iba. 
 
11. Tiniyak ng mga ahenteng Kano sa mga pinuno ng SAF, noon pa mang Setyembre 2014, na mayroon silang mapagkakatiwalaang mga ahente sa loob ng MILF na patuloy na nagbibigay sa kanila (sa mga ahenteng Kano) ng maiinit na balita hinggil sa kinaroroonan at mga galaw nina Marwan at Usman. E bakit hindi na lamang ang mga galamay na iyon ng FBI at CIA sa loob ng MILF sa Mamasapano ang inutusan nila upang hulihin o iligpit sina Marwan at Usman ? Bakit iniutos pa ang operasyon sa SAF na hindi naman kabisado ang terrain na kanilang dadaanan, at ang lugar at lakas ng mga puwersa ng BIFF at MILF sa target area ? Hindi rin nakatitiyak ang SAF sa kinaroroonan ng mga “booby traps” na itinanim nina Marwan at Usman sa paligid ng kanilang mga pinagtataguang kubo. Ang pagtatalaga ba ng operasyong iyon sa SAF ay upang mapanatili ang pagkakaisa at pagtutulungan ng MILF at ng BIFF, at nang hindi magkaroon ng mitsa ng paglalabanan sa pagitan ng MILF at BIFF ? Iyon rin kaya ay upang hindi malagot ang lihim na ugnayan sa pagitan ng  FBI/CIA at ng BIFF ? Maliwanag naman kasi na tuwing may grupong Moro na pumapasok sa kasunduan sa pamahalaan ay laging mayroong isang “spare tire” ang CIA na hihiwalay upang magpatuloy sa layunin ng secession at pagtatayo ng isang “Islamic state”. Ito ay upang patuloy na destabilized, magulo, at madaling makontrol ng imperyalismong Kano ang kalagayan sa ating bansa na kunwari ay “tinutulungan” ng imperyalismong Kano.
 
12. Dapat ring tanungin sa imbestigasyon kung bakit ang MILF at ang BIFF ay hindi kasama sa listahan ng mga itinuturing ng USA bilang mga teroristang grupo sa Pilipinas, sa kabila ng lahat ng mga teroristang operasyong isinagawa ng mga iyon. Kakatwa na sa kabila ng pagtawag sa sarili bilang isang “liberation front”, ang MILF ay walang anumang posisyong anti-imperyalista. Ito ay nagmamantine ng grupong pampropaganda sa USA, umaasa sa pamahalaang Kano bilang tagapagligtas, at tumuturing lamang sa “imperial Manila” bilang kalaban nila. Hindi nakapagtataka kung bakit patuloy ang lantarang pakikipag-ugnayan at pagtulong ng USA sa MILF --- tulad ng pagdalaw ni dating US ambassador Kristie Kenney sa Camp Darapanan na pangunahing kuta ng MILF sa Maguindanao noong Pebrero 19, 2008 (pagdalaw na walang pasabi sa rehimeng GMA noon) ; ang laging pagpapayo ng USA sa mga rehimeng GMA at PNoy na ipagpatuloy ang negosasyon sa MILF, sa kabila ng mga teroristang gawain ng mga tropa nito ; at ang paghahanda ng USA sa mga drafts o panukalang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at MILF, kahit pa ang mga panukalang iyon ay yumuyurak sa ating pambansang soberanya at maging sa ating integridad na pang-teritoryo. 
 
13. Sa alinmang independienteng imbestigasyon hinggil sa Mamasapano massacre ay lalabas ang katotohanan na may malapit na ugnayan sa pagitan ng USA at ng MILF. Inaasahan ng USA na kapag makapangyari na ang MILF sa isang bagong “Bangsamoro” sub-state, ang MILF ay maaasahan sa pagbibigay ng mga pribilehiyo sa mga korporasyong Kano na siyang lalagom sa mga likas na yaman rito. Higit pa rito, ang MILF rin ang inaasahang magbigay sa mga Kano ng mga base militar sa Mindanao. Sa kabila ng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement (VFA) at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa pagitan ng USA at Pilipinas, ang USA ay mas nakakiling sa MILF dahil ang MILF ay mas madaling magagamit para sa mga istratehikong interests ng imperyalismong Kano sa Mindanao at sa kabuuan ng Pilipinas. Ang pagpapanatili sa mahina at destabilized na pambansang pamahalaan sa Pilipinas, at maging ang maaaring paghahati sa Pilipinas tungo sa maliliit na sub-states o “statelets” na mas madaling pasunurin (lalo na sa mga lugar na may inaasahang petrolyo at iba pang mahahalagang resources), ay nasa pangmalayuang interest o naisin ng imperyalismong Kano. Ang ganitong pagpapahina at paghahati-hati sa mga bansang may istratehikong mga likas na yaman --- kung saan ang mga sambayanan ay pinag-aaway-away sa batayan ng mga pagkakaibang ethniko o pang-relihiyon --- ay layon rin ng imperyalismong Kano sa Syria, Iraq, Lebanon at iba pang bansa sa Gitnang Silangan, sa Aprika, at maging sa Indonesia. At dito pumapasok ang pangangailangan ng imperyalismong Kano sa isang papet na puwersang tulad ng MILF para mangasiwa sa isang papet na Bangsamoro sub-state. Sa ganitong kalagayan, dapat nang hubaran ng pagpapanggap ng USA bilang “kaibigan” ng Pilipinas. Sa harap ng malaking banta sa ating pambansang seguridad, soberanya at integridad na pang-teritoryo na dala ng pamamalagi ng mga puwersang Kano sa Mindanao at iba pang bahagi ng ating bansa, dapat lamang na tapusin na ang VFA at EDCA, at putulin na rin ang naunang Mutual Defense Treaty (MDT) sa pagitan ng USA at Pilipinas.
 
                                                                        Kalihiman ng Komite Sentral
                                                PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS (PKP-1930)
                                                                              Ika-30 ng Enero, 2015