Parusa ng Batikano sa mga Opisyal Nito na Sex Offenders : Parang Pitik Lang

Iniulat sa buwang ito na si Cardinal Josef Wesolowski, ang “Papal Nuncio” (embahador ng Batikano) sa Dominican Republic mula 2008 hanggang 2013, ay inilagay daw sa “house arrest” sa Batikano. Ito ay habang iniimbestigahan siya sa mga bintang na nag-sodomize siya ng mga batang lalake noong nakatalaga pa siya sa Dominican Republic.
 
Siya at ang kapwa Polish na paring si Wojciech Gil ay parehas na kinasuhan sa ganitong mga bintang sa Dominican Republic, pero ang masuwerteng cardinal ay agad pinauwi sa Batikano upang makatakas mula sa paglilitis doon. Dahil rito, inatake ng UN Children’s Rights Office ang pattern ng pagtatakip ng Batikano sa mga pari at iba pang mga opisyales ng Batikano na mga sex offenders.
 
Si Cardinal Wesolowski ay in-ordain ni Cardinal Karol Wojtyla (na ngayon ay “Saint John Paul II” na) bilang pari sa Poland noong 1972. Sa panahon ni John Paul II bilang pope ay unang hinirang si Wesolowski bilang  papal nuncio sa Bolivia.
 
Sa isang ulat na ibinigay sa UN sa pag-uumpisa ng 2014, inamin ng Batikano na 3,420 sex abuse cases ang inimbestigahan ng Vatican sa nakaraang dekada. Bilang resulta, may 848 daw ang inalis sa pagka-pari, samantalang 2,572 naman daw ang hinatulan ng pamamalagi sa monasteryo upang “manalangin at magsisi”. Grabe pala ang pagpaparusa ng Batikano sa mga nagkakasalang pari at iba pang mga opisyales nito, lalo na kung sex offenders --- parang pinitik lang !