Petisyon ng mga Magsasaka sa Bulacan at Pampanga sa National Irrigation Administration (NIA) at kay Pangulong Benigno Simeon C. Aquino

Kaming mga magsasaka sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga na naka-depende sa irigasyon ng NIA mula sa Angat Dam ay nababahala sa babala ng pamahalaan na malamang daw na magkaroon ng krisis sa tubig kung matutuloy ang “El Nino” sa darating na mga taon. Higit kaming nababahala sa balak na higit pang bawasan ang alokasyon ng aming tubig-irigasyon mula sa Angat Dam, upang magamit ang tubig para sa mga water consumers sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan.
 
            Hindi namin gusto na sa pamamagitan ng pananakot ng “El Nino” ay pinag-aaway ang kapakanan ng mga magsasaka at ng mga water consumers sa pagbibigay ng alokasyon ng tubig mula sa Ilog Angat, lalo pa at mayroon naman itong sapat na tubig para sa parehas na pangangailangan. At lalong hindi namin gusto na ang aming pangangailangan sa irigasyon ay patuloy na ipinagkakait, habang may ganid at tiwaling mga pinuno at korporasyon ang kumukulimbat sa yamang nagmumula sa tubig na ito.
 
Ang malaking bahagi ng tubig mula sa Angat Dam ay matagal nang na-divert ng Manila Waterworks and Sewerage System (MWSS), at patuloy na ibinibigay nanglibre sa 2 pribadong konsesyonaryo nito --- ang Maynilad Water Services Inc. (MWSI)ni Manny (“MVP”) Pangilinan, at ang Manila Water Corp. Inc. (MWCI) ng mga Ayala. Kaya naman noon pang 2008 ay hiningi na ng NIA na magtayo ng Irrigation Water Replacement System ang MWSS upang mapunan ang pangangailangan ng mga magsasaka na naka-depende sa irigasyon ng NIA mula sa Ilog Angat.
 
May pagtaya noon na ang kinakailangang replacement system ay dapat na may kapasidad na 15 cubic meters per second (15-CMS), at magkakahalaga ng mga P5.7-Bilyon. Noong 2008 ay pinayagan agad ng MWSS ang Maynilad at Manila Water na magsimulang maningil ng advanced collection mula sa mga water consumers nito para malikom ang halagang kailangan daw para sa replacement system na ito.
 
Sa tala ng MWSS Regulatory Office, noong Disyembre 31, 2011, ay mahigit P6-Bilyon na ang advanced collection na nalikom ng Maynilad at Manila Water para sa replacement system na ito. Patuloy pa rin ang advanced collection hanggang sa ngayon, at tinatayang nakalikom na ng mahigit P8-Bilyon ang Maynilad at Manila Water para sa pagpapagawa ng replacement system sa Ilog Angat (at gayundin para sa pag-kumpleto sa Laiban Dam sa Rizal). Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin inuumpisahan ang 15-CMS Irrigation Water Replacement System sa Ilog Angat.
 
Dahil rito, hindi kukulangin sa mga 19,000 ektarya ng bukirin na dating naka-depende sa irigasyon ng NIA mula Angat Dam ang hindi na natataniman nang maayos, at umaasa na lang sa sahod-ulan. Apektado rito ang mga 18,000 magsasaka na nababawasan ng hindi kukulangin sa P1.5-Bilyon ang taunang kita dahil sa kawalan ng irigasyon. Ito rin ang produksiyong agrikultural na nawawala sa mga apektadong lugar, na dapat sanang kapupunan para sa mga pangangailangan ng mga mamimili. Sa kabilang dako naman, sa iniulat na pinagsamang kita na mahigit P16.5-Bilyon ng Maynilad at Manila Water noong taong 2009 lamang, tinataya na hindi kukulangin sa kabuuang P6-Bilyon ang kita na nagmula sa kanilang pagbebenta ng tubig-Angat.
 
Dahil sa ganitong kalagayan, nananawagan kami sa NIA at kay Pangulong Benigno Simeon C. Aquino na : (1) Agarang punan ang pangangailangan sa tubig-irigasyon ng mga magsasaka na dati nang sine-serbisyuhan ng NIA mula sa Angat Dam; at (2) Agarang ipatayo ang 15-CMS Irrigation Water Replacement Systemupang matiyak na mapupunan ang pangmatagalang pangangailangan sa tubig-irigasyon mula sa Ilog Angat ng mga apektadong magsasaka.
 
Nananawagan rin kami kay Pangulong Aquino na agad ipag-utos ang agarang pag-audit sa sumusunod : (1) Sa tinatayang P8-Bilyong nalikom ng Maynilad at Manila Water na advanced collections para sa 15-CMS at Laiban Dam projects ; (2)Sa tinatayang P28-Bilyon na kanila ring nalikom bilang “Envionmental Charges”, sa kabila ng kanilang kapabayaan sa kalagayan ng watersheds ng mga ilog na pinanggagalingan ng libreng tubig na kanilang ibinebenta sa mga water consumers sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan ; at (3) Sa kanilang nalikom mula sa sinisingil nilang 1% “Natural Wealth Tax” na dapat na ibinibigay nila sa mga pamahalaang lokal sa mga lalawigan kung saan nagmumula ang libreng tubig na kanilang pinagtutubuan.
 
Ang pagpapatayo ng mga kinakailangang proyekto sa tubig ay dapat na ginagastusan ng MWSS at ng NIA, at dapat na may pampamahalaang budget. Ang siningil ng Maynilad at Manila Water na mga advanced collections ay dapat na i-refund sa mga water consumers, at hindi dapat hinahawakan ng mga kumpanyang ito, sapagkat madali itong maililipat sa maraming ibang negosyo ng mga may-ari nito. Ang serbisyo ng tubig ay dapat mabalik sa pangangasiwa ng pamahalaan, sa halip na pinagtutubuan ng mga pribadong mandarambong. ANG MGA SERBISYONG TUBIG AY BATAYANG PANGANGAILANGAN NG SAMBAYANAN --- NG MGA WATER CONSUMERS AT MAGSASAKA --- AT HINDI DAPAT NAGAGAMIT SA PRIBADONG PANGUNGULIMBAT !
 
KAISAHAN NG MGA MALILIIT NA MAGSASAKA ( KMM )
 
kaanib sa :
 
ANIBAN NG MAGSASAKA, MANGINGISDA AT MANGGAGAWA SA AGRIKULTURA
(AMMMA)
 
Ika-23 ng Setyembre, 2014