Pilipinong Tropa sa UNDOF, Napalaban sa Teroristang Grupong “Al-Nusra Front” sa Golan Heights ng Syria

Umuwi na ngayong Setyembre mula sa Golan Heights, Syria, ang Pilipinong contingent sa United Nations Disengagement Observation Force (UNDOF), dalawang linggo bago pa magtapos ang kanilang opisyal na serbisyo doon. Ang maagang pag-uwi ay dahil sa lumulubhang kalagayan sa Golan Heights, kung saan ang mga outposts ng UNDOF ay inaatake ng mga puwersa ng teroristang “Jebhat Al-Nusra” (Al-Nusra Front). Ang Al-Nusra Front ay isang jihadist na grupong bahagi ng Al-Qaeda, ngunit patuloy na sinusuportahan ng USA, Israel at Qatar. Ang ganitong pagsuporta ay hindi kataka-taka, sapagkat ang Al-Qaeda mismo ay isa ring kagagawan at lihim na galamay ng intelligence services ng imperyalismong Kano.
 
[Bilang backgrounder : Ang Golan Heights ay bahagi ng Syria na biglang nilusob at sinakop ng zionistang Israel sa tinatawag na “6-day-war” noong 1967. Tinangka ng Syria na mabawi ito sa isang operasyong militar noong 1973, ngunit hindi ito nagtagumpay. Upang matiyak ang pagkakahiwalay o disengagement ng mga puwersang militar ng Syria at Israel na magkaharap sa mahaba at tense na “ceasefire line” sa silangang bahagi ng Golan Heights, itinalaga doon ng United Nations ang UNDOF simula pa noong 1974. Ang “buffer zone” na pinapatrulya ng UNDOF ay mga 80 kilometro ang haba --- mula sa hangganan ng Lebanon at Syria sa bandang hilaga, at hanggang sa hangganan ng Jordan at Syria sa bandang timog --- at may kabuuang area na mga 235 square kilometers. Noong Disyembre 1981 ay ipinatupad ng zionistang Israel ang annexation nito sa occupied Golan Heights, ngunit ito ay tinuligsa ng UN Security Council. Ang patuloy na pagtatayo ng Jewish settlements sa occupied Golan Heights, upang mabago ang demography doon at nang maparami pa ang populasyong Hudyo doon, ay tinutuligsa rin ng UN Security Council.]
 
Sa ngayon, ang UNDOF ay nagiging sagabal na sa tuwirang pagtulong ng Israel sa teroristang grupong Al-Nusra na bahagi ng operasyong militar ng USA at Israel upang pabagsakin ang pamahalaan sa Syria. Kaya naman ang Al-Nusra ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa UNDOF, upang mapilitang umalis ang UNDOF mula sa Golan Heights. Kapag mapaalis na ang UNDOF mula sa Golan Heights, mapapadali na ang tuwirang pagtulong na pang-militar ng Israel sa teroristang Al-Nusra, at mawawala na rin ang mga military disengagement observers at ceasefire monitors ng UN na pwedeng makapagsumbong hinggil rito.  
 
Sa isang operasyong militar noong Agosto 28 ay na-hostage ng teroristang grupong Al-Nusra ang 45 Fijian contingent sa UNDOF. Matapos nito ay pinaligiran ng mga terorista ang UNDOF Position-68 na may 40 tropang Pilipino, at pinipilit na i-surrender ng mga Pilipino ang kanilang armas, kapalit daw ng “safe passage”. Pinayuhan ng UNDOF commander na si Gen. Iqbal Singh Singha (ng India) ang mga tropang Pilipino na huwag lalaban. Ngunit dahil sa dati nang na-hostage ng teroristang Al-Nusra ang ilang mga Pilipinong tropa ng UNDOF, kaya hindi sumuko ang mga Pilipinong tropa at kanilang pinaghandaan ang pagtatanggol sa UNDOF Position-68.
 
Noong Agosto 30 ay sinugod na ng mga teroristang Al-Nusra ang 40 Pilipinong tropa sa UNDOF Position-68. Nagkaroon naman ng pagkakataon na sagipin ang 32 ibang Pilipinong tropa sa kalapit na UNDOF Position-69, at ang pagsagip na iyon ay isinagawa ng iba pang tropang UNDOF na Pilipino at Irish. Noong gabi ng Agosto 30 ay nakatakas ang mga tropang Pilipino mula sa UNDOF Position-68, matapos ng 7 oras na pakikipag-palitan ng putok sa mga teroristang Al-Nusra.
 
Ang mga puwersa ng pamahalaang Syrian ang tumulong sa mga tropang Pilipino na lumaban sa teroristang Al-Nusra sa UNDOF Position-68. Matapos mag-withdraw ang UNDOF mula sa mga positions nito sa Golan Heights, agad lantarang ipinakita ng zionistang Israel ang kanyang pagsuporta sa teroristang Al-Nusra sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang drone ng Syria na naniniktik sa teroristang Al-Nusra sa bandang Golan Heights. Sumunod rito, matapos lamang ng 2 linggo, pinabagsak ng Israel sa pamamagitan ng missile ang isang Syrian fighter-bomber malapit sa Golan Heights, habang ang Syrian jet na iyon ay nagsasagawa ng operasyon laban sa mga puwersa doon ng Al-Nusra Front.
 
Ang agresibong aksiyong iyon ng Israel ay bilang pagtantiya na hindi makagaganti ang Syria dahil nagpahayag ang Rusya na hindi na nito itutuloy ang pagpapadala ng advanced S-300 defensive missile system sa Syria. Nag-aalala daw ang Rusya na baka bumagsak lang sa kamay ng mga kalaban ng Syria ang kanilang advanced missile system na iyon. Sa ganitong pangyayari, nakapangangamba na higit na pag-atake ang gagawin ng zionistang Israel laban sa mga air defense sites, radar at electronic monitoring stations, at maging sa mga scientific research centers ng Syria.
 
Samantala, iniulat ni United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon na napag-alaman ng UNDOF na ang mga sugatang terorista ng Al-Nusra ay ginagamot sa military field hospital ng Israeli Occupation Forces (IOF) na nasa Israeli-occupied na bahagi ng Golan Heights. Matapos gamutin, ang mga terorista ay ipinupuslit pabalik sa Syria. Sang-ayon sa tagapagsalita ng IOF na si Lt. Col. Peter Lerner, dumalaw noon pang Pebrero si Israeli Prime Minister Benyamin Netanyahu sa isang military field hospital doon kung saan mahigit 1,000 sugatang tropa ng Al-Nusra ang ginagamot noon.
 
Sang-ayon pa rin kay Ban Ki-Moon, dahil sa mga pag-atake ng Al-Nusra sa UNDOF ay napilitan ang UNDOF na umatras tungo sa Israeli side ng ceasefire line. Bilang resulta nito, ang Syrian side ng ceasefire line ay  naging “safe haven” o  sona-libre para sa mga teroristang puwersa ng Al-Nusra Front, na mga kaanib ng Al-Qaeda. Parehas na binansagan ng UN Security Council ang Al-Qaeda at ang Al-Nusra Front bilang mga “terrorist groups.” Ngunit ang mga grupong terorista ay laging kaibigan --- lantaran man o patago --- ng imperyalismo at zionismo.